:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

SAMSUNG CSC
Manman ak papa pitit mare vant nou pou li atik sa’a
Pa blye lè nap fè edikasyon pitit nou pou apran’n yo ke se nan BOUBOUN yon fanm yo sòti kelkeswa nivo entelèktyèl yo.
🇭🇹🇫🇷Atik sa a se pou granmoun ak jèn ki nan vi fanm ak gason deja.
Siw sisèptib pa ouvri lyen an.
Si zòrėy ou paka tande ninpòt pawòl, al lwen sijè saa,si’w sansib pa li’l paske dlo ap kouri nan zye w kan mèm .

Definisyon F K D
 » Fi’n Konyen Debake ou Fi’n Koupe Debake

Doulè yon fanm se pou tout fanm.
Nou tout konnen deja ke jounen intènasyonal FANM selebre chak 8 Mas nan peyi ki gen DWA
Jou spesyal sa a te ofisyalize an 1977 Pa NASYON INI yo.
Premye Selebrasyon jou spesyal sa a te fet 19 Mas 1911 OZETAZINI
Istwa jo saaa apran’n nou ke tout fanm gen dwa e vale.
POU SÈTEN AYSYEN YO LWEN POU VIV AK TAN YO.
YO FE SA YO VLE,KAN YO VLE E JAN YO VLE.

A kelke jou de jounen spesyal saa,yon JÈN FI ekri’m sou Facebook li mande eske’l ka pran yon randevou avèm pou pale de yon bagay trè inpòtan.

M Mande’l eske’l son atis paske si son intèview’l beswen se pa mwen ki okipe de sa se Gege Bermude chaje kominikasyon’m pou’l bay bri.
Li dim li pa atis e li beswen wèm trè IJAN.
M gentan sezi, m men’m gentan panse son fanm kap chache fanm.

Li insiste avèm jiskaske’m fixe’l yon randevou Lindy kite 5 Mas.

Manman pitit,papa pitit mare vant nou pou nal li ISTWA jèn malfrendeng la Frans.

Jèn fi A rakonte’m sa fè 2 zan ke li gen yon bon zanmi gason,li rakonte’l tout ti sekrè’l,se KONFIDAN’L.
Tout la jounen yap dialoge sou WhatsApp, Messenger…
Amitye sa a vin’n endispansab pou li.
Kan li pa tande zanmi an li vin’n santi’l manke yon bagay.
Yo tèlman pròch ke amitye a vi’n transfòme an lanmou ❤
YO soti plizyė fwa, al nan restoran,tou eifèl. …
FI a potko prè pou fè bagay ak malfrendeng nan paske gon bagay kite mal pase’l nan anfans Li ki kite’l yon sikatrys ki poko fèmen.

23 Février 2018 li te deside fè lanmou ak malfrendeng lan?
Jèn fi a fè de week-end saa yon week-end magik.
Li met bouji e petal roz nan tout kay la,li prepare bel dine o chandèl.

Li explike’m ak dlo nan zye,
( kan nèg la antre nan kay la li invite l dirèk vi’n nan sal deben an,
li di’l bb m pral apran’n ou lave bouboun madanm ou.
Nèg la te sezi paske se sèl ak lang li ke’l kon’n lave boubiun jamè ak savon e dlo.

Malfrendeng lan pran tout tan’l pou’l byen jwe nan bouboun fi ak men’l.
Li byen admirel,li byen lanbe’l.

Yo komanse fè bagay depi nan benwa a.

Jou saa fi a te revizite tout KWEN kay la ak Bwa.
Chak KE (ZOZO) jè’n fi a pran la’l benyen pou ‘l asire’l ke BOUBOUN pròp e pou’l soulaje devan’l paske bwa neg la te trop pou ti bouboun li.

Malgre’l manke experyens li nan fe bagay,se li ki apran’n kriminel la pou premye fwa sak rele ZONYON an.(ZONYON = SUCER L’ANUS)
Neg la rele tankou fanm kap akouche.
Tifi a te menm pè pou vwazen pat vi’n frape nan pot kay li telman neg la ran’ni tankou bourik e gouye.
Ti malerèz explike m ke li vi’n fèb anba bwa.
Boubou’n li vi’n déchire e envlimen paske sa fè lontan li pat fè bagay e tou bouboun li te retounen fèmen(FERMÉ).
Yo pase preske 3 jou ap fè bagay.
Se pa yon ti koze non Mezanmi.

Week-end magik sa’a te vi’n fini nan Lendi matin paske malfrendeng lan te dwe al travay.
Pandan nèg la ap kondwi jèn fi a rele’l pou konen s’il anfòm, malfrendeng lan di’l li paka ret pale avèl paske gen polis sou wout la kan’l rive nan travay lap rele’l.
SI’L RELE MADEMWAZÈL LA SE KOUGNYEA PANDAN WAP LI ATIK LA.

Ti inosant an plede rele’l,voye mesaj pou li,li pa janm repon’n.

Aprè 4 jou li resi repon’n yon texto
« SAW GENYEN ?OU PÈSEKITE’M TWOP,
M’DEBÒDE NAN TRAVAY LA, KAN’M GON TI TAN MA RELE’W »

Tifi a santi se zantray li kap rache.
Li degoute paske’l pran yon FKD sal nan men yon malfrendeng kite bon zanmi’l e konfidan’l.
Sak pired la nèg la ap mache nan tout baz pou di ke tifi a gen yon ti bouboun tou zo,tou KOKO’L pa ase pou zozo’l,Li pakon’n gouye e li se yon doub BBO (Bouboun Bad Odè )
(Bouch Bad Odè )
B Bouboun
B Bad
O Odè


B Bouch
B Bad
O Odè
« Nouveau slogan du rappeur BEST JOE  »

MEZANMI,tifi a sanble yon bwat zo telman li chagren e’l pa manje.
Sè’l panse ki nan tèt li se touye li.

Li mande’m pou’m ba malfrendeng lan randevou pou’m diskite avèl.
Efèktivman m rate yon jou travay m kraze yon randevou.

Li vini paske’l panse ke’m tap invite’l pou yon ENTĖVIEW nan tele ou radyo paske’l se swadizan yon chantè (Chanteur).

Kan’m explike’l vrè rezon rankont lan, li sèmante sou tèt 2 pitit fi’l yo ke avan li fe sex ak tifi a li dil konsa se yon SEX FRIEND yap fè ( SEX FRIEND=Faire l’amour avec un ami sans sentiment et sans lendemain )

2 pye’m mare nan yon sel sak.
M pè pou tifi a pa touye tèt li.
M bal konsėy al wè yon sikològ (psychologue ) yo bal randevou jis nan 2 mwa.
GEN ANPIL BAGAY KA GANTAN RIVE NAN 2 MWA SA’A .

Tifi sa-a te ka Sè nou, pitit nou…
Pa kite’l sèl souple.
Ede’m twouve pawòl rekonfò pou’m bali tanpri souple.

POBLĖM YON FANM SE POU TOUT FANM.
POBLEM YON JÈN FANM SE POBLEM TOUT MANMAN AK PAPA PITIT.

J’attends vos conseils s’il-vous-plaît
www.nahomiejeanbaptiste.com
N’hésitez pas à me laisser un commentaire.