:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

VÉRITÉ PA GEN ZANMI,

SAN PATI PRI, MEN SA’K PASE NAN SWARE  PWODIKSYON FAN D’OR PRODS OGANIZE YA.

Samedi kite 13 Janvier 2018, Pwodiksyon FAN D’OR te prezante nou ( La nuit la plus mouvementée ) avėk DIVA RUTSHELLE GUILLAUME, atis BATO ALWAYS , RÉEL LA et 2 atis sipriz KING FLOW, NESLY G e NAYBOYS HAÏTI.
Jan promotė te di a sete sware kite pli mouvmante nan kominote Ayisyenn depi Premye antre KLASS an Frans.

« Te gin anpil indis ki te ban’m dout sou reyisit sware a. »
Pwomosyon sware a te komanse tro ta

Te gin anpil indis ki te ban’m dout sou reyisit sware a :

 1. Spòt piblsitė a te tro tris, li pat gin FEELING LADAN N, VWA off pat gin anpil vivasite ladan n e Dj Bookey ak Dj Tibab 2 Dj  ki gen baz deyė yo pat nan Spòt vidéo a.
 2. Afich sware à te tro chaje
 3. An Frans kominote Ayisyenn 🇭🇹 nan mache ak grap, kolònn e baz. Siw pa gin baz ou chire
 4. Pwomosyon sware a te komanse tro ta
 5. TIKĖ yo pat van n kote ki gin mas, ex: nan restoran🇭🇹 SAINT DENIS YO , nan salon kwafi. ..
  E chak moun ki nan pogram nan te dwe GINYIN ô mwen 20 TIKĖ pou van n
 6. Nan Vandredi kite vėy sware a, promotė à ak tout Rutshelle Guillaume te fon erė fatal, yo pat onore invitasyon medyatik yo.
 7. Se mwen ki te rėsponsab kominikasyon sware ya,mė rėsponsabilite ya te lou pou mwen ,m te preske tout sėl.

ESPWA m vi n mouri NĖT se kan yo pat onore  denye INTĖVIEW nan OM5TV, KAYIMIT FM e HLIVE TV  a.

Tandis ke  tout fanatik Rutshelle yo tap atann li pase sou Hlive TV an dirėk vėy sware a  pou konnen sil nan peyi ya  vre, paske min m pwodiksyon sa te anonse JESIFRA e JESIFRA pat vini.

« Pwodiksyon FAN D’OR PRODS pèdi anpil kòb »
Kòb kite ka achete yon kay Ayiti

An n antre nan viv SIJĖ a.
Sware saa son ECHĖK total,Nan sal la pat gen anpil moun,pwomotė a pat atan n li ak kantite moun saa. malgre echėk la ekip  Fan d’Or Prods te prepare yon bėl sal byen dekore e koulis atis yo te nan nivo atis yo sof ke te gen TRÒP moun ladan n.Antouka bėl òganizasyon e bėl akėy .

ECHĖK SWARE SAA KONSĖNE TOU MOUN.

Tout moun koupab, komanse sou ou  menm kap li atik la paske w pat pataje afich la e ou pat la.M koupab,atis ki nan pogram nan koupab pwomotè a koupab . MĖ ki moun ki pa jan m fė erė nan la vi yo ?Pwodiksyon FAN D’OR PRODS pèdi anpil kòb.
Kòb kite ka achete yon kay Ayiti.Sware saa bay anpil tėt fė mal.
PA jan m gen  pwomotė ki fė Rutshelle an LIVE an  Frans avėk tout dyaz li.
FAN D’OR PRODS achete 7 BIYĖ avyon.
3 nan mizisyen Rutshelle yo rate vòl la, li retounin achete 3 lòt biyè  ankò, malgré sa yo pa vini paske yo retounen rate vòl la .
Eske se yon aza ou eske se volontė?
Dapre info  Direktė FAN D’OR PRODS, Rutshelle fè’l tounen yon ti maryonèt tėlman l mande’l de bagay enposib e chanjman nan denyè minit.Li pat ase fėm avėl .Tout sa Davidson te vle se SIKSĖ sware a kelkeswa pri a.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI
Kan gon konfli fòk ou tande 2 vėsyon de pati a pou fon lide de realyte a.
M’pa gen vèsyon Rutshelle la mè rimè di ke Rutshelle pa satisfè de sèvis FAN D’OR PRODS, ke se li men m ki degaje l ak mizisyen l yo pou pran machinn pou al chache manje,
FAN D’OR PRODS fè’m konprann ke depi avan atis yo vini te gon « van de luxe » ki tap atann yo pou yo  vire tounen jan yo vle.
Kiyès kap manti e kiyès ki bay verite a?

À qui la faute ?

VERITE PA GEN ZANMI

« Christian DOR di ke Davidson direktè FAN D’OR PRODS agrese Rutshelle e bal kalòt avan bal la nan otèl li »
Christian DOR di ke Davidson direktè FAN D’OR PRODS agrese Rutshelle e bal kalòt avan bal la nan otèl li

Christian DOR di Davidson direktè FAN D’OR PRODS agrese Rutshelle e bal kalòt avan bal la nan otèl li.
An n lojik, Rutshelle se yon atis ki eklere, e ki gen anpil konesans an plis  nou nan yon peyi kote dwa de lòm respekte.
Men m chyen nan la ri an Frans gen dwa, yo gen ASOSYASYON kap defann yo e pwoteje yo , ale wè pou FANM.
Yon FANM nan peyi etranje se yon boul DIAMAN, menm yon zepeng pa gen  dwa pike yo.
Koman pou yon mal nèg ta ba yon atis souflėt e menm atis sa a pran machin pou vin pèfome pou pwomotè sa a.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI

DAVIDSON PDG FAN D’OR PRODS, ban m INFÒMASYON saa.

Kan spektak la komanse  li al chache Atis la nan otėl la, atis la di’l li pap vini tan ke li pa chanje biyè avyon’l pou li, o lye ke li pati dimanch, lap pati mèkredi pou ESPAGNE…
DAVIDSON di’l ke gen kontra ki siyen de 2 pati ke se nan dimanch la’p pati e si yon bagay ta rive’l antre dimanch e mèkredi ke se pwodiksyon an kap gen pwoblèm…
Nan diskite, diskite Rutshelle vire dol poul al kouche e pwomotè a mete men’l sou zepòl li pou di’l pa fè sa e Rutshelle GUILLAUME pouse men’l e di’l pa manyen’l.
Sa se vėsyon FAN D’OR PRODS, m’pa gen vèsyon Rutshelle GUILLAUME la.

Moun ki vle kraze pwomotè à di konsa ke Rutshelle ak tout mizisyen rete kwense Paris paske se mòso biyè ke FAN D’OR te achete pou yo.

Saa son manti ki kri. Pou voyaje an Frans ak yon bò biyè, fòk Fransė ou fòk ou gen kat sejou  nan peyi ya ( Rezidans )

VÉRITÉ PA GEN ZANMI

Nan moman sa pase ya m’pat la paske se mwen ki tap prezante sware sa a.

Malgre ke sal la te VID ,atis yo te byen pase.

 • Sware a komanse avėk 2 jenn rapè, premye à se NAYBOYS HAÏTI, li gen bèl tèks, bèl mizik mè timidité’l te fè’l pè louvri kò’l sou sè’n nan.
 • 2ème atis la se KING FLOW ki te pėfome ak NESLY G, ,yo te byen pase.
 • RÉEL LA te pase an 3ème, moun ki te la yo te pare pou al ri paske dènye pèfòmans RÉEL LA pat byen pase menm nan SALON D’ÉGYPTE. Anpil moun rete « bouch bée » paske menm kè NEMOURS JEAN BAPTISTE te kontan…
 • 4ème atis ki te pase se BATO ALWAYS, m’chofe piblik anpil pou aklame BATO, BATO, BATO

« Kominote ayisyenn 🇭🇹 an Frans lan poko pare pou styl mizik sa a »
Li vini ak yon styl ki tap pi byen pase nan yon kabarè à Paris ou yon piano bar

Piblik la te konnen yon BATO mizisyen e te prese pou dekouvri BATO chantè.
Li te byen pase mè piblik la tap atann yon lòt REPĖTWA, Swa yon konpa lòv ,yon konpa dirèk ou yon konpa gouyad.
Li vini ak yon styl ki tap pi byen pase nan yon kabarè à Paris ou yon piano bar.
Kominote ayisyenn 🇭🇹 an Frans lan poko pare pou styl mizik sa a.
Tandis ke sou NOUVĖL ALBUM li a ou trouve  bon konpa revizite.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI

Kan se lė pou Rutshelle soti an koulis pou monte sou podium nan, m’ te komanse chante ak piblik la :  » JE VEUX Rutshelle, ELLE VA TOUT PETER, ON VEUT Rutshelle ELLE VA TOUT PETER. ..)
Kan Diva a  parèt, tout ti medam atis la komanse rele.
RUTSHELLE te abiye ak yon konminezon transparan nwa avėk  ti strass ajente.
Pou mwen li te trė bèl ,trè sexy .YO di si ,yo di sa mè chak ayis gen styl pa yo . Li te trè byen makiye…
Li fon transfòmasyon total antre lè mwen te genyen’l nan ENTĖVIEW nan radyo RSI a e sou sèn nan . Se te 2 moun diferan.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI
Li te akonpagnye ak 2 atis PARIS. Uo telman bon ke atis 🇭🇹 USA ou HAÏTI pa fè yo anyen..
Rutshelle GUILLAUME byen pase mè pou spektak nou konn wè lòt kote yo , li pa ban nou yon ka ladan’n.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI

POPY DUVERGER ak gitaris Rutshelle la gou anpil.
Yo tèlman fò, ke yo ka Jjwe je fèmen.
Aprė kelke mòso, Rutshelle GUILLAUME retounen an koulis.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI

M salye piblik la e se la ke travay mwen fini.
DJ TIBAB ak DJ BOOKEY kontinye met anbyans nan sal la.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI

Se nan demen matin ke telefòn mwen komanse sonnen, yo di’m ke pwomotè agrese Rutshelle e bal souflèt.
Premye reflèks mwen se rele’l pou’m konnen sak pase.
Li sezi, li di ke’m aprann li yon nouvèl.
Li di’m apre sware a te gen diskisyon nan koulis la paske li te gen rès kòb pou bay Rutshelle
Aprè tout defisi ki fėt li tap diskite ak Rutshelle GUILLAUME, atis Paris 🇫🇷 ki pa peye ap pale, Rutshelle ap pale…
Tansyon an vin monte, gitaris Rutshelle la bay li yon kout boutèy Jack Daniel’s…
Si’m manti, mwen manti aprè’l.
Finalman li di ke Rutshelle GUILLAUME touche totalman, pou 2 atis Paris yo m’pa konnen.
Toujou nan dimanch matin li al chache atis yo nan otėl la pou mennen yo èpòt pou pran avyon li pa janm gen nouvèl yo.

VÉRITÉ PA GEN ZANMI

« Konsėy pa’m pou Rutshelle GUILLAUME »
Konsėy pa’m pou Rutshelle GUILLAUME

Konsėy pa’m pou Rutshelle GUILLAUME,
Avan’w pran yon manadyė pou reprezante’w nan yon peyi, fè ankėt sou li pou konnen konbyen atis li manadye déjà e ki kote li mennen yo…
Avan’w di wi ak yon promotè, chache konnen kalifikasyon’l, chache konnen konbyen sware li fè deja, eske li byen peye, chèche istorik pwodiksyon an.

Konsėy pa’m pou direktè FAN D’OR PRODS
Kan yon manje pa bon pou ou, pa kontinye manje’l sinon lap gonfle’w.
Teren pwodiktė Paris an lan trè difisil, olye’w te komanse PARIS, vo mye ke’w te komanse LYON, MARSEILLE, MONTPELLIER, BELGIQUE…
Kote sa yo pa gen anpil pwomotė.
Kan yon DYAZ resi antre tout moun swiv.
PA AJI TOU SĖL OSI, MANDE KONSĖY
Ki moun ki pa fè erè kan yo fèk komanse ?
Que celui qui n’a jamais fait de fautes jette la première pierre au PDG de FAN D’OR PRODS.
Fos akisasyon de yon animatè ki gen pou misyon pouse pwomotè, pouse jenn dyaz vanse, kraze imaj PWODIKSYON AN…

Fòk pwodiktė a ak
RUTSHELLE GUILLAUME fè yon deklarasyon piblik pou demanti tout pawòl ki pa verite.

Pa ezite poze KESYON W vle e kite yon komantė

Nahomie JEAN BAPTISTE

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=uNVSsTZQ03Y]