:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

vèjeti

⚠️👁Maladi tete kapab soufr👁⚠️ *1👁- Mastodynie prémenstruelle* Se lè tete an gen doulè anvan règ. Depi doulè an twòp fòk gen trètman. *2👁- *Ekoulman* Depi moun lan pa ansent, li pap bay timoun tete, tete l pa dwe gen Likid ki ap sòti ladan l. Depi gen ka sa a, […]