:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

TRANBLEMAN

1 Yon Madi inoubliab !!! Yon madi apre midi. Yon madi ki modi. Yon madi kè sote. Yon madi dlo nan je. Yon madi sesisman. Yon madi touman. Yon madi kriyèl. Yon madi gou fièl Yon madi tè tranble. Yon madi kay kraze. Yon madi zo kase. Yon madi souf […]