:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

référence

  Daprė ekri  Mesye André Beaussejour youn nan manadyė OH ,Jocelyn JACOB allias  TOP J youn nan chantė group  la pati ak pròp volonte L nan Dimanch kite 31 Desanm pou ouvri Lindy 1er Janvye 2018 Se etrėnn ke l te reseve pou melomann yo ak tout fanatik konpa pou  […]