:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

Kreyòl la

  Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) pran yon ansanm dispozisyon nan premye Rezolisyon li pibliye sou òtograf lang kreyòl la nan mwa jen 2017. Ansanm dispozisyon sila yo ki konsène òtograf lang lan vin modifye oubyen chanje kèk fason nou te konn ekri. Pou jodi a, n ap fè w dekouvri […]