:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

🇭🇹LEGIM AYISYEN 🇭🇹pou 6 moun

Esansyèlman fòk ou ajoute Kristofi n,obèji n, chou, karòt, kreson ou epina ..
Gen moun ki fèl avèk papay vèt , militon…

*Legim nan son manje ki pran orijin n li Ayiti 🇭🇹 li fèt avèk vian-n bèf ou cochon, zo mou, gen moun selon moyen yo ki met krab ak lanbi.
🍃🐂🍈🍆🍅🥕🥦🌶🥔🥝🥗🥒🍾🍷🥂🍽🥄🥄🔪🏺🍺🍵🍹🇭🇹🔥🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹

Pou byen mèt nan kòw ak manje sa a, fòk ou manje l ak diri blan sòs pwa, diri kole, mayi moulen, ou rasin


Pran tan w pou note ingredyan yo.


INPÒTAN !!!!
Asire ke epis ou deja mixe. Se pa jou wap fè manje a pou al nan pile epis.

*Lave dekontamine e rense legim yo avan w koupe yo.
Met yon bonè ou mare tèt ou pou pwèl cheve w pa tonbe nan manje a.
Lave men w byen pròp ak savon. Siw gen gan mete l paske ijyèn nan trè ENPÒTAN nan kwizi n.


ENGREDYAN
👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾
*1 chou koupe tout piti an lamèl

*5 Obèji-n koupe an ti mòso (ou gen chwa pou kale l ou pa )paske gen anpil vitamine nan po a.

*6 karòt koupe an ti mòso

*4 Kristofi-n ou papay byen kale e koupe an ti kare.

*1 tèt kreson ou epina

*1 kilo vian n bèf ou kochon koupe an lamèl, filange l sil two près

*500g zo mou

*500g Lanbi

*500g krab

*1 L dlo bouyi melanje ak mari n vian n lan

*lwil

  • Pat tomat si sa nesesè

*Sèl, pwav, sitwon,magi, bè


Men kijan w pou fè l


Marinen vian n nan ak zo a ,krab ak lanbi a 12 è avan w itilize l, konsa epis la gentan rantre nan zantray vian n nan e nan nan m zo a ak krab la

Nan yon gran chodyè rousi vian n nan ak zo a e nan yon lòt,lanbi a avan e krab la aprè pou l pa devide.

Bouyi tout legim yo ansan m nan yon gran chodyè.

Koule dlo legim nan, pa jete l ,kraze legim nan avèk yon pilon ou yon bouda boutèy pwòp

Nan chodyè ki pi gwo à, melanje legim yo ak vian n, krab, zo e lanbi a.

Detanzantan pandan legim nan ap rousi ansan m, rouze l ak yon ti dlo bouyon cho.

Goute l pou wè sal manke, lage yon ti magi ak yon ti bè.

SI koulè a pa ase bèl ,ou gen dwa ajoute yon ti pat tomat.

Nan yon bèl zonyon kale, pike klou giròf ladan n e lage l nan legim nan, bese dife a pou legim nan pa boule e po lodè a reveye tout vwazen.

Kite legim nan byen kwit pou l pa gen dlo. Selon ou men m ou ka ajoute yon ti sik ak yon ti ji sitwon pou releve gou a.


ATANSYON !!!!
Pa jan m brase legim ou ak kiyè metalik, toujou asire w ke w gen kiye bwa lakay ou

Kan w fi n manje legim sa, ou bwè yon bon kola byen glase, ou yon bon ji papay ak lèt. Aprè sa ou si BONDYE MÈSI ❤pou gras li, ou tire kòw byen tire ,siw pap travay ou monte laban n dòmi.kan leve ou bay vwazen w ak zanmi w yon ti bòl legim pou al manje lakay yo,

E ou men m? Kijan w fè legim 🇭🇹ou ?

Soeur Jacqueline JEAN BAPTISTE à votre service ❤

https://youtu.be/_RL77FaGhrY