:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

Nouvėl Jenerasyon Tout Moun Jwenn

Jėn Ayisyenn Matnik yo pa rete bėkėkė nan Pwomosyon kilti Ayisyėn nan.
Nan atik sa a nou pral dekouvri asosyasyon Nouvėl Jenerasyon Tout Moun Jwenn.

Asosyasyon sa a fonde 12 Me 2008 nan vil Fort de France 🇫🇷, nan yon ti katye ki rele Terre Sainville jis devan yon legliz.
Depi nan kreyasyon gwoup lan yo te deja jwen benediksyon yo.

Manb biro asosyasyon an konpose de plizyė moun ki gen pwa e experyans nan milye kiltirėl la.
Jėn yo te chwazi mete mouche Raphaël LORVELACE Presidan

  • Mouche Yves MICHAUD (vice Presidan)
  • Mouche Junior ESTIME (sekretė general)
  • Manzė Nathalie (vis sekretė)
  • Manzė Monique TANICE (trezoryė)
  • Mouche Adam JEAN FRANÇOIS (vice trezoryė)
  • Mouche Jalens DELORME (konseye)
  • Mouche Diony ARICE (delege)
  • Mouche Franck Louis ALEXANDRE (Presidan donė)

Lis manb yo long mė li enpòtan pou nou pou konen pou ki rezon group la kenbe 10 zan tandis ke se 6 mwa pou pi plis vwazen an te bayo 😂😂

Premye prestasyon gwoup lan sete pou fėt drapo Me 2008. Yo te kraze foul la paske gwoup la fòme ak yon pakėt pofesyonėl ki tap jwe deja nan yon lòt asosyasyon.
Pandan 10 zan sa a yo fė ô mwen yon santėn prestasyon e 2 voyaj an Gwadloup. Yo jwen anpil lòt òf pou voyaje Guyane e Saint Martin mė kondisyon pat vrėman reyini.
Avan yo te 40 nan gwoup lan, Kougnyea yo 24.
Pou dekouvri 3 bėl vidéo OFISYĖL yo gen sou Youtube, klike sou lyen an.
Gwoup lan plis konpose de moun ki sot Kafou, Gonaive, e Cabaret .
Nan gwoup lan nap twouve plizyė styl mizik : Rasin, Twoubadou e Rara.

Pou Rara a yo itilize KONE, KĖS KLĖ, BANBOU, GRAJ, TOM BAS, GWO KĖS, FĖY SOL, TANBOU, BANGO. …
pandan 10 sa a yo pa rankontre anpil echėk mė sa fė mal anpil kan yon manb kite gwoup la Swa pou voyaje de pròp desizyon’l ou pa lòt moyen an 📛
Si nap desann Martinique 🇫🇷 pou kanaval la nou pap ka rate yo paske depi byen lwen son mizik la ap atire’w.

Si nou ta vle kontak yo kontakte’m sou sit la, kite yon komantė e map reponn nou
Pataje atik la ak zanmi nou


Nahomie JEAN BAPTISTE 🇭🇹
Promouvoir la Culture Afro Caribéenne