:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

Nan Samdi kite 6 Janvye 2018 l,Nahomie JEAN BAPTISTE te prezan pou 5ÈME anivėsė Karyė DJ DOULY nan sal Guest Live .

Depi yon moman ANONS fėt saa tap fè BUZZ sou tout rezo sosyo yo.
Te gin yon kominikasyon feròs ki tap tounin tankou yon moulin.
Sete sėtin a 200% ke sware saa tap BACK FULL.
Jou J à te gin yon gran freyė kite anvahi manadyė Vito.
22H sal la te VID ak kelke VIP e staaf la sėlman.
23H pat gin yon sourit.
A 00:00 kelke grin n moun kite la te ka jis retire rad sou yo e jis naje nan pisinn nan,paske sal te VID toujou. Youn ap GADE lòt.
Antre 1H e 2H AM MOUN soti loryan kòm loksidan e debake nan sal la.
Te gin moun ki te sot Belgique, Suisse, Guyane, Montpellier, Paris min m se pa pale. Pi fò moun te repekte dress kòd la (TOUS EN BLANC )
MĖ pandan tout moman stress saa Dj Mich pat jan m dekouraje, li pase ti Mizik li e danse tou sėl.
Kan foul la debake li komanse anbyanse e anime. SETE BAGAY SERYE NĖT.

JISKA 2H DI MATIN, nou resi tande yon VWA bass ki di: « BONSWA  »
sete prezantatė sware KARTER LE MÉTRONOME animatė nan RADYO ROSSIGNOLE an Guyane.
LI pa PĖDI tan paske yo te deja an reta.
TEDDY MISIK debake ak yon frechė, e anpil NOUVOTE.
Te manke fizyon ak piblik la mė yo tap byen pase.

Kan li fė 3H boul DJ DOULY parėt sape kòm jamė tout piblik la rele ANMOUEYYYYY.
LI bay yon bėl spektakle en live, li tap anime e BG LOVE tap chante.
Bėl kout gouyad, bėl kout gita e bėl Groov.
DJ DOULY tap Two byen pase JISKA S KE sonorizasyon an deraye.
DJ DOULY KITE LIVE e l komanse mixe.
Sal la manke pran dife telman ke melomann yo te kontan.
Kan li bay  » DJ DOULY BAN M SA KONSA  » li finn kraze piblik la plat.Anyin pat ka KINBE l
4h30 du matin pa gin son, pa gin kouran.
Desepsyon pou piblik la paske yo te FĖK komanse anyoy yo.

A 4H45 Teddy Misik retounin sou scène nan.
Jan yo te komanse à yo te pati pou 7H di matin.
Kan yo lague yon intėpretasyon de KALASCH en Konpa, tout moun ap chante, danse. ..
Son an di « LI PRESKE 6H, RANTRE LAKAY NOU  »

ANBYANS lan te telman dous ke moun yo te refize pati.

Sete yon sware reysi avèk kelke ti inpėkfesyon

Mwen souyete anpil SIKSĖ à DJ DOULY, ke li fete 60 an Karyė ankò

Nahomie JEAN BAPTISTE