:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

⚠️👁Maladi tete kapab soufr👁⚠️

*1👁- Mastodynie prémenstruelle*
Se lè tete an gen doulè anvan règ. Depi doulè an twòp fòk gen trètman.

*2👁- *Ekoulman*
Depi moun lan pa ansent, li pap bay timoun tete, tete l pa dwe gen Likid ki ap sòti ladan l. Depi gen ka sa a, li posib se timè.

*3-👁*Fibro-Adénome*
Se yon timè tete an kapab genyen

*4-👁 Les mastoses*
Se yon lòt tip timè ki limenm fè glann yo gwosi, gen doulè nan tete an. Kapab se kis tou

*5-👁 kansè tete*
Se premye fòm kansè fanm fè sitou avèk modènizasyon alamòd lan ki mande yo raze zesèl yo toutlasentjounen pandan y ap itilize pwodwi ki chaje engredyen chimik ki pwòp pou ba yo kansè.
Sou chak 9 fanm gen 1 ki gen kansè tete.

Gason fè kansè tete tou, men li ra.

*6-👁 Vèjeti*
Po tete an dechire anndan

⚠️*Prevansyon*⚠️

✓ Manje manje ki sen, evite manje transfòme yo, vyann bèt ki gandi pou kouvri mache an tankou: poul, kochon, pwason pèpè

⚠️✓ Evite twò gra

⚠️✓ pa gran anpil alkòl

⚠️✓ Pa neglije bay timoun tete.
Ou gen 2 chwa pwoteje sante w bay timoun tete ki ap benefik ni pou ou ni pou pitit ou. Gen maladi timoun lan pap genyen… Ou pwoteje l kont lanmò timoun pran anvan 5 ane. Gen maladi jouk li mouri ki pap kapab piyafe sou li.

Oubyen fè ti misye yo plezi, pou yo kapab jwenn tete w kanpe ki pap itil ou anyen ke mete lavi w an danje, pandan menmlè tete an di kou blòk sa pap anpeche mesye yo jwe ak santiman w, si w mouri menm se pou 2 tou je w. Daprè lasyans, plis tete an di, se plis ou riske devlope kansè tete.

Crédit : Élisabeth JOLICOEUR