:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=CuHKUGjyQgA&w=560&h=630]

Asosyasyon KOUZEN LAKAY pral BOULVĖSE HMI an ak yon mòso kanaval ki rele  » JE ‘N LA YE  »
Tout Poblėm ki gen nan peyi ya je yo la ye
Fatra ap monte pil sou pil, je yo la ye
Politisyen ap fė gagòt nan lajan peyi a, je yo la ye

Nan Samdi kite 21 Janvye 2018 yo te shoot video yo a nan yon bėl rėstoran Ayisyen Epinay sou Sėn nan 1 ri L’YSER.
Anpil fanatik ak figiran te fė deplasman an.
M konstate tou te gen anpil GWO sponsò
Kòm
Haiti Transfert
Fanm Kore Fanm
Hlive Tv
Rara Prod
RSI Radio Sud Internationale

Nan men m tounaj video a yo te tou fete anivėsė Prezidant asosyasyon an

Bėl kòstim , bėl koregrafy, bėl degizman. ….
Rete branche sou sit kiltirėl Afwo Karaybėnn nan
www.nahomiejeanbaptiste.com nan yon SEMĖN pou gad video OFISYĖL la.

An n dekouvri KOUZEN LAKAY.

KOUZEN LAKAY se yon troup nonm ak fanm kap chante e danse danse folkorik popilė sou rit tanbou nan asosyasyon an.
KOUZEN LAKAY kreye Pari nan mwa Me 2014 .
Lide saa vini de yon bout fanm poto mitan ki rele Marie Gabriel PIERRE .
Haïti qui a été créé à Paris en mai 2014.Se li men m kap prezyde asosyasyon sa a.
Li kreye l pou pwomouvwa e valorize kilti Ayisyenn nan an Frans ak lòt kote,pou l onore memwa zansėt nou yo tou.

Yo gen pou bi tou pou yo ede timoun ki defavorize e òfelen nan peyi nou Ayiti
Troup lan gen 15 moun ladan’n ki se chantėz, dansėz ak mizisyen kap ofri piblik la spektak dirėk sou rit Kongo, Petro, Nago, Ibo. …

KOUZEN LAKAY anime anpil spektak
· Sware tėm
· Kanaval
– Gala
– Anivėsė
– Fėt
– Animasyon. ..

Pa bliye kite yon ti mesaj pou nou sou sitla
Nahomie JEAN BAPTISTE
Promouvoir la Culture Afro Caraibbenne en En France

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0dYofkKh540&w=560&h=315]