:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

🤮TOUT MOUN AP DI RIP MONKONPÈ FILO NOU P AP JANM BLYE W😪😡😡😡

Daprè sous mwen KONPÈ FILO pa mouri lopital Mirbalè 😡
Eske nou konnen se lakay li li mouri nan agoni pou mank
moyen e swen ⁉️

KOTE RÈSPONSAB GWO MEDIA LI TE SAKRIFYE VI L POU LI A ⁉️
Kote Òganizason media yo ⁉️
Kote leta pou yon GRAN NONM KI SÈVI PEYI L AK LANMOU E DINITE ⁉️

KOUNYE A TOUT PRAL MET TÈT ANSANM POU BA L BÈL ANTÈMAN 😪😪😪😪😪😪

M TRIS E NÈVE. 😪😡
Plizyè gran atis Aysyen mouri nan menm eta ke KONPÈ FILO .

Kitan sa ap chanje ?

KONPÈ FILO NAHOMIE JEAN BAPTISTE P AP KA DI W ALE AN PÈ PASKE W P AP
ANPÈ VRE. 😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪