:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=a-1YDNZVwcE&w=560&h=630]

An n dekouvri ou redekouvri atis Jean Andy PIERRE 🇭🇹

Jean Andy PIERRE se yon Ayisyen natif natal ki soti nan vil Croix des Bouquets🇭🇹
Li fėt nan yon Fanmi ki gen 5 pitit twa sė e yon frė.
Manman se yon bėl fanm ki gen fanm nan fanm li ki rele Thérèse
E papa l Bethani.
Premye mizik li ekri sete an 1993 avėk yon lòt chantė.
Premye fwa l chante devan yon piblik sete nan fin ane 1989 nan yon legliz.
Depi lė l te finn chante a sete tankou yon kout zeklė ki te pete.Legliz la ébranle, tout KÒ fidėl yo fė chė de pou.
Anpil pwofesi te komanse sòti nan bouch dam misyonė yo :
PWOFESI a te fêt an 1989 E li akonpli nan ane 2004 ak yon kanaval ki te deranje tout moun, jenės peyi a, gouvėnman, moun pòv, moun rich,ti moun ,gran moun …
Tout moun te JWEN.
Kanaval saa se yon dezyėm pwofesi nan la vi Jean Andy PIERRE. 🇭🇹🇭🇹
Pandan l tap dòmi yon vwa dil pral gon kouri ,li pat konprann mė lėl gade eta peyi a li vinn sonje sa VWA a te dil.
LI di wouch monchė, PRAL GON KOURI.
Li pat finn bat bouch te gentan gon kouri.Peyi a te cho,dife …
Tout sa l te wė nan pwofesi a akonpli.
Kan kouri a rive, yo te pare pou touye l, kote l twouve refij se PARIS.Map invite al tande mizik saa

Depi 2004 tout moun ap siveye bouch li pou konnen sal pral di nan kanaval li
De 2004 à 2018 nap twouve 8 bèl kanaval ak yon album.
Chak gren n mizik li sòti se yon siksė.

An’n dekouvri 8 kanaval li yo. 🇭🇹🇭🇹
1- Pral Gon Kouri
2- Men Poblėm nan
3- Ap Gen Bagay
4- Dlo Gaye
5- Pwent 15 Se Boul Chen
6- TI Sina
7- M Pete Ri
E POU ANE 2018 LI PARĖT AK YON MERENGE TOU NĖF « KALE-METE »

PI gwo frap e desepsyon L pran nan mizik se BUZZ MASISI A an 2016 .
BUZZ saa pati sou yon sėn an Frans nan sal Guest Live kote group la tap anbyanse, yo mande pou 2 bėl fanm vinn gouye sou podyòm nan, kan fanm yo desan n yon fanatik dyaz la di  » OH OH,OH ,MWEN MEN M TOU M VLE DANSE  »
DYAZ LA pat vle fėl wont paske l te deja monte sou podyòm nan, Mesye a komanse gouye, li gouye li regouye ankò sou Atis yo. Mal chans pou yo fanatik la te abiye men m koilė avėk yo,li kontinye gouye 1,2,3,4 JAN W GOUYE L BON.
Video saa fė tou mond lan.
Gen de atis kan piblik ou media fon BUZZ sou yo yo kontan paske sa ogmante popilarite yo, mė Jean Andy PIERRE te tėlman deranje pa frap saa ke l te anvi kite sa.

Ane ki pase a BLAYI-ONE ONE boulvėse kanavalės ak yon mereng Prezidan ti Sina🇭🇹
Ane saa kė NĖG bannann yo komanse sote😂.Tout depite ,kazak,senatė sispėk paske yo panse ke Jean Andy PIERRE ta pral sakaje yo ankò ane saa 😅.
Group Blayi-One pa men m gade yo men m
Li vini ak yon kanaval tou NĖF  » KALE-METE  »
Kale Mete kisa ?

Map fė nou viv yon ti extrė nan shoot video a ki toune Ayiti🇭🇹 e rete branche sou sit Afwo Kiltirėl ou a
www.nahomiejeanbaptiste.com pou twouve exklisivite kanaval 2018 la
Dam misyonė yo te pwofetize ke Jean Andy PIERRE tap vinn yon nom inpòtan,yon non kap nan bouch tout moun.Eske sete desisyon Bondye pou Jean Andy PIERRE tal chante pou mond lan ?
Eske eprėv li rankontre nan Karyė atistik li se pa yon prėv pou l retounen chante nan legliz ?
Konbyen kanaval la ba nou ankò avan l retounen o bėkay ?
EN ATTENDANT SA REPENTANCE APPRÉCIONS LES TALENTS DE L’ARTISTE JEAN ANDY PIERRE DU GROUPE BLAYI-ONE 🇭🇹🇭🇹
🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹

Siw renmen atik la kite yon mesaj sou sit la
MĖSI
Nahomie JEAN BAPTISTE
Promouvoir la Culture Afro CARAIBBENNE en Europe