:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

ALLELUIA

🇭🇹🎶🇭🇹🎶🇭🇹🎶🇭🇹🎶🇭🇹🎶
TOUT LA VI MWEN

Yon vwa èxtraòdinè ❤Yon òksyon san parèy 😍E yon gras enfini 💗Vin benyen nan gras la, lage w nan pisin…

Posted by Nahomie JEAN Baptiste on Friday, 1 May 2020

Tout la vi mwen ,mwen t ap soufri m t ap CHÈCHE yon DLO POU M BWÈ KI T AP SOULAJE M POU TOUT TAN SOUF LA KI TE PLRN KÈ MWEN.
🎵(Ké)🎵
alelouya mwen jwenn JEZI KE LONTAN NANM MWEN CHECHE,
JEZI SATISFÈ TOUT KE MWEN SE PA SAN LI MWEN SOVE
🎵(2)🎵

Manje le mond te ranpli mwen men mwen pat gen pè di tou mwen t ap chèche sa ki pi bon NANM MWEN TE TOUJOU GRANGOU
🎶 (3)🎶
Mwen te pòv lajan mT AP CHÈCHE GYON BAGAY POU SATISFÈ M ,men tour sa mwen t ap rasanble pat fè anyen pou nanm mwen .
🎵(4)🎵
Yon sous dlo KI TOUJOU KOULE
PIN LA VI SI BON SAN PRI E RICHÈS KI SATISFÈ MWEN,MWEN JWENN TOU SA NAN JEZI.